Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     považujeme za důležité, abyste se před volbami všichni seznámili s přiloženým dopisem, který ČAP rozesílá našim vybraným členům.

     Jistě bude příležitost komentovat tendenční polopravdy, které dopis obsahuje.

     Nyní můžeme doufat, že dopis ČAP:

  • skutečně podnítí větší volební účast
  • poskytne méně zasvěceným reálnější obraz o skutečně nedobrých vztazích na scéně
  • umožní váhajícím si povšimnout, jak ČAP zasahuje do vnitřního světa (voleb) jiné společnosti a posoudit korektnost a etičnost takových aktivit
  • ukáže, že ze strany ČAP jde o mocenský boj
  • bude ilustrovat, že sliby společné koncepce se blíží násilnému převzetí (analogie z obchodu či politiky se nabízejí).

     Souhlasit je možné s tím, že je na nás všech, členech společnosti, jaký bude příští výbor a jeho směřování.

     Dobrou volbu a jaro.

Praha 18.4.2018

za výbor ČPtS ČLS JEP

Karel Koblic
předseda společnosti

26.4.2018 připojujeme stanovislo Aleny Paloušové

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi na téma

„PRÁCE SE SNY V PSYCHOTERAPII“

 

Datum: pátek 13.10.2017 od 10,00 do 13,30 hod

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2


Program:

9:30 - 10:00

REGISTRACE

 

 

10:00 - 10:10

zahájení, za výbor ČPtS PhDr. Karel Koblic

10:10 - 10:50

PhDr. Jan Šikl, Ph.D. 

(včetně 10 min diskuse)

Sen jako zdroj naděje

 

Úvahy na pomezí klasické a jungiánské psychoanalýzy. 

 

 

10:50 - 11:30

Mgr. Martin Skála 

(včetně 10 min diskuse)

Sny v pohledu Analytické psychologie

 

Ve svém příspěvku vyzdvihnu specifika analyticko-psychologického výcviku ke snům a jejich praktické využití v rámci práce se skupinou zaměřenou na sny i v individuálních terapiích.

 

 

11:30 - 12:00

přestávka, občerstvení, kuloárové diskuze

 

 

12:00 - 12:40

PhDr. Martin Jára 

(včetně 10 min diskuse)

Sen a Gestalt: dva staří přátelé 

 

Přednáška mapuje vývoj práce se sny v gestalt terapii od Perlse po současné přístupy. Popisuje metodologická východiska různých gestalt terapeutů a nabízí i metody, jak sny citlivě zapojit do individuální a skupinové psychoterapie.  

 

 

12:40 - 13:20

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. 

(včetně 10 min diskuse)

Snový život a snový svět 

 

Sny z pohledu Daseinsanalýzy 

 

 

13:20 - 13:30

ZÁVĚR

PhDr. Martin Jára - gestalt terapeut a lektor, autor knihy Sny naživo.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. - Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. 

Mgr. Martin Skála - je jungiánsky orientovaným analytikem, vystudoval psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Absolvoval výcvik ČSAP, kde je nyní členem předsednictva. Je také individuálním členem IAAP. (Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) 

PhDr. Jan Šikl, Ph.D. - psychoterapeut, psychoanalytik, jungiánsky analytik, supervizor. Pracuje v soukromé praxi v Praze (Psychoanalytický insitut)  

Akce je pro účastníky bezplatná.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účast na vědecké schůzi bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s příslušnými kredity.

Odborní garanti:

MUDr. Jan Kubánek
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. (Klinika ESET, Úvalská 47, Praha 10)
PhDr. Karel Koblic

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Prosím, svoji účast na akci potvrďte na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi na téma

Využití psychoterapeutického vzdělání v různých oblastech

 

Datum: pátek 27.4.2018 od 10,00 do 13,30 hod

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2

Datum: Pátek 27. 4. 2018 od 10:00 do 13:30 hod.
Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2

Program:

  9.30 až 10.00            Registrace

10.00 až 10.10            ZAHÁJENÍ

10.10 až 10.30            Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Právní aspekty poskytování psychoterapie

10.30 až 10.50            PhDr. Karel Koblic

Uplatnění psychoterapeutického vzdělání ve zdravotnictví

10.50 až 11.20            přestávka, občerstvení, kuloárové diskuze

11.20 až 11.50            MUDr. Jan Kubánek, PaedDr. Jiří Pilař

Uplatnění psychoterapeutického vzdělání ve školství

11:50 až 12:30            MUDr. Ondřej Pěč, PhD., Mgr. Monika Novotná, Bc. Tomáš Kasík

Uplatnění psychoterapeutického vzdělání v sociálních službách

12.30 až 12.50           PhDr. Alena Paloušová

Uplatnění psychoterapeutického vzdělání v živnostenské oblasti

12:50 až 13:30            DISKUSE A ZÁVĚR

 

Akce je pro účastníky bezplatná.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účast na vědecké schůzi bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s příslušnými kredity.

Odborní garanti:

PhDr. Alena Paloušová
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. (Klinika ESET, Úvalská 47, Praha 10)

 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

bohužel musíme informovat, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zamítlo reakreditovat Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii pro lékaře.

Ti z vás, kdo se chtějí prokousávat písemnými podklady odborné společnosti a reakcemi MZ ČR od dubna 2016 (předchozí reakreditace platila do 30.6.2016) do současné doby, je mohou pročíst níže. Podklady samozřejmě neobsahují množství jednání členů výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, vedení Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR ani další korespondenci.

PhDr. Karel Koblic, předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

doc. PhDr. Jana Kocourková, odborný garant kurzu

Níže si můžete stáhnot související dokumenty ve formátu pdf:

 

 

 

Informace o setkání zástupců ČPtS ČLS JEP a ČAP 21.6.2016
(nevznikl společný zápis)
Přítomni: Paloušová, Koblic, Macek, Matuška, Stibůrek

Setkání se uskutečnilo na podnět ČPtS.
Potvrdilo minulou shodu na tom, že psychoterapie ve zdravotnictví a její uplatnění mimo zdravotnictví by mělo mít odlišné pojmenování jako vodítko pro pacienta - klienta.
Shoda je i v tom, že uplatnění psychoterapie mimo zdravotnictví není dosud povětšinou nijak zmapováno.

Praha 21.7.2017

Vážené kolegyně a kolegové,

K neprodloužení akreditace kurzu pro lékaře jsme podali 9.3.2017 rozklad k ministrovi zdravotnictví a ten dne 26.4.2017 rozhodl původní rozhodnutí o neprodloužení akreditace pro lékaře znovu zrušit a vrátit věc Ministerstvu zdravotnictví k novému projednání.

Informace o dalším vývoji či jakákoliv nová zpráva se zde samozřejmě objeví.

PhDr. Karel Koblic, předseda společnosti

doc. PhDr. Jana Kocourková, odborný garant kurzu

Pokud máte zájem seznámit se s písemnými podklady odborné společnosti a reakcemi MZ ČR, najdete je zde.

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání