Modelově vyplněný formulář Curriculum Vitae v anglické verzi (formát rtf ):

Výbor ČPS rozhodl na své schůzi dne 6.4.2004, že ti kolegové, kteří jsou uvedeni v Seznamu psychoterapeutů ČR a zároveň nejsou členy ČPS, zaplatí, v případě zájmu o certifikát členství v Seznamu psychoterapeutů ČR, 1 000 Kč jako jednorázový poplatek.
Za obsah této stránky odpovídá: Prof. MUDr. Ján Praško, CSc - prasko@fnol .cz

 

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání