Zápis ze schůze výboru ČPtS 6.6.2017

Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 6.6.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2

 

Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Michal Kryl, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Petra Žufníčková

 

Hosté: Olga Holeyšovská

Omluveni:
Jan Kubánek, Ján Praško

      Certifikovaný kurz 19.-23.6.2017 pro klinické psychology, příprava a náhrady červen, honoráře, MZ ČR, příp. podzimní termín

        termín je naplněn, máme dalších 11 přihlášek

        V. Mikota je nemocný, paralelní supervize i zkouška K. Koblic a J. Kocourková

        ministr rozhodl, že vrací záležitost k projednání, jen s jiným odůvodněním - čekáme

        od 1. 7. 2017 začne platit nový lékařský zákon (95, § 21i,j,k,l), který zavádí funkční kurz - je potřeba ho pro lékaře připravit; FK nijak nezvyšuje kvalifikaci; kurz musí mít dle zákona minimální trvání měsíc; schvalování je složitější

        K. Koblic získá v pondělí 12.6.2017 informace ohledně formální stránky FK + kdo může kurz poskytovat, na základě toho by pak ČPtS navrhla strukturu

        v závislosti na zjištění K. Koblice proběhne emailem hlasování o tom, zda se na podzim otevře další termín certifikovaného kurzu pro klinické psychology - v rámci výboru různé názory

 

      Elektronické volby a etická komise

        volby do etické komise – zatím máme pouze dva kandidáty, není možné otevřít hlasování

 

      Právní stanovisko Prof. JUDr. Ivo Telec

        v časopisu Psychoterapie vyšel článek - právní stanovisto Mgr. Hájkové vyžádané ČAP

        I. Telec ve svém stanovisku uvádí, že psychoterapie je vyhrazená činnost, má svá pravidla

        K. Koblic zjistí, jestli ČPtS může stanovisko zveřejnit na webu

 

      Kriteria schvalování výcvikových programů – tabulky a spol., termíny, odměny

        vytvořen webový formulář, je potřeba ho projít a schválit - P. Žufníčková zajistí vytvoření jednoho dokumentu pro lepší přehlednost - do týdne

        požadavek: možnost odeslat veškeré dokumenty pohromadě (možnost finální kontroly)

        požadavek: možnost uložení rozdělané práce

o   P. Žufníčková projedná s J. Průchou

        odměňování: pracovníkům schvalovací komise nebyl zaplacen rok 2016; částku i způsob odměňování projedná schvalovací komise na svém zasedání a výbor seznámí s výsledkem

 

      Dopis Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu SLEA (Krausová)

        výbor vzal na vědomí dopis SLEA

 

      Protiprávní sterilizace

        L. Dušková pošle sesbírané kontakty na Úřad vlády

           

      Novela zák. č. 96/2004 Sb., zákona o sociálních službách a seminář

        novela míří do pléna senátu

        senátní zpravodajka Alena Dernerová podala návrh, aby se nově zařazované profese (beh. anal., čínský terapeut) ze zákona odstranily

        zákon o sociálních službách prošel sněmovnou do výborů

 

      Skálova cena

        za roky 2015 a 2016 cena nebyla udělena, vypsat další termín - P. Žufníčková

        k tomu, aby se cena mohla udělit, je potřeba 3 knihy

 

      Vyloučení členů

        15 osob - P. Žufníčková bude informovat ČLS o jejich vyloučení z důvodu nehrazení čl. příspěvků

      Webové stránky a logo

        žádné logo úplně nevyhovuje - Marie Lhotová vytvoří návrh s děravou elipsou – vyjde z loga č. 1 a 12; 2. varianta: logo č. 4 bez obrázku (chybí obecně symbol pro psychoterapii)

        návrh podoby stránek na http://psycho.webrevol.cz/home-2 a http://psycho.webrevol.cz – přístupové jméno a heslo bylo výboru zaslán emailem 2. 5. 2017

        než bude schváleno logo, je možné na stránkách pracovat - stránky bílé + modro - zelené (tak, jak je to nyní)

 

      31. česko-slovenská psychoterapeutická konference 9.-12. 11. 2017

        K. Koblic byl pozván, ČPtS by mělo zaplatit cestu - na příště

 

      Revizní komise

        M. Pastuchová již není členkou ČPtS, revizní komise si kooptuje náhradníka

        O. Holeyšovská podepíše dokument o mlčenlivosti - P. Žufníčková pošle

        RK zkontroluje hospodaření za rok 2016 - P. Žufníčková pošle O. Holeyšovské zprávy RK z minulých let

 

      EAP – Antverpy

        účastní se pouze K. Koblic - letenka 6 835,- Kč + ubytování

 

      SZV

        3 odbornosti - pojišťovny neodsouhlasily, odloženo na samostatné jednání

        tyto 3 odbornosti se nedostanou do další novely zákona, na podzim by vše mohlo procházet pracovními skupinami

 

      Různé

        dohledáno 82 emailových adres členů ze 139 (59%) = 820,- - faktura schválena

        hospodaření společnosti - všichni zkontrolují, projednání přesunuto na září

 

Další termíny schůzí výboru ČPtS:

5.9., 3.10., 7.11., 5.12.2017

 

Zapsala: Petra Žufníčková

Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

 
Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu