Kriteria
Schválená kriteria od roku 2018

Kritéria pro schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví zahajovaných od roku 2018 – průvodní text

 

Kriteria po opakovaných diskusích se zástupci vzdělávacích institutů a dalšími subjekty a po dlouhých debatách uvnitř schvalujících celků byla jako kompromisní průnik nejrůznějších stanovisek v květnu 2017 konečně všemi třemi schvalujícími celky přijata.

Všechny programy zahajované v roce 2017 budou posuzovány podle současně platných kriterií.

Výbor ČPtS ČLS JEP v nejbližší době připraví podle nových schválených kriterií formuláře a tabulky, které usnadní žádat o schválení a usnadní i posuzování.

Žadatelé o schválení svých vzdělávacích programů, které plánují zahájit mezi 1.1.2018 a 31.5.2018,  předloží podklady schvalovací komisi do 30. září 2017. Ta programy posoudí na svém zasedání 17. října 2017. Ostatní žadatelé předloží programy do 15. března 2018. Jarní termín zasedání schvalovací komise v r. 2018 bude upřesněn a včas zveřejněn.

V průběhu schvalování se vynořily drobné nejasnosti, které je nutné upřesnit a doplnit:

a)      Všichni garanti, trenéři a supervizoři dokládají praxi a vzdělání -  to doloží kopií dokladu o kvalifikaci v systematické psychoterapii (IPVZ nebo ČPtS ČLS JEP).  Trenér, který nepředloží tento doklad, přikládá kopii diplomu z VŠ, potvrzení o ukončení komplexního vzdělávacího programu a doklad o praxi.

b)      V přímé práci s frekventantem nebo skupinou frekventantů musí být vždy zastoupen zdravotník (týmem je v C12 myšlen příp. tým reflexní, nikoli tým výcvikový).

c)      Před zahájením schváleného výcvikového programu předloží garant pověřenému členovi schvalovací komise složení frekventantů, teprve pak toto schválení nabývá účinnosti.

 

 Kriteria ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

 
Přehled kriterií od roku 2013
Dokument s přehledem kriterií pro 5.běh si můžete stáhnout zde .
 
Přehled kriterií do roku 2012
Dokument s přehledem kriterií pro 4.běh si můžete stáhnout zde .
 
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu