Skálův institut, o.p.s.

Vás zve na 3. mezinárodní konferenci integrativní psychoterapie ve dnech 23.-24. 6. 2018 a

Předkonferenční celodenní workshop americké psychoterapeutky a spoluzakladatelky Time-Limited Dynamic Psychotherapy Hanny Levenson

– Supervize světových supervizorů - porovnání videí předních supervizorů a jejich přístupů (překlad zajištěn) – série DVD APA, dne 22. 6. 2018

v Emauzském klášteře, Praha 2, Vyšehradská 49/320

Odborným garantem konference je MUDr. Karel Nešpor, CSc., dále budou přednášet Radkin Honzák, Ladislav Timulák z Irska, prof. Miovský, doc. Vavera, doc. Neubauer, doc. Švíglerová a další. Žádáme o akreditaci akce ČLK a AKP.

Bližší informace na www.skaluvinstitut.cz.

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání