Psychosomatická medicína 2017

Psychiatrická léčebna Šternberk pořádá IV. ročník odborné konference pro lékaře a psychology

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2017

„Člověk v labyrintu moderní medicíny“

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání