Pokyny pro žadatele o ECP
V Praze 6. května 2003

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si Vás seznámit s aktuálními podmínkami pro získání Evropského certifikátu psychoterapeuta. Po jednáních mezi Psychoterapeutickou společností a Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) byl zahájen proces udělování certifikátů ECP v České Republice. ECP (European Certificate of Psychotherapy) bude vystaven zájemcům z řad psychoterapeutů, kteří mohou doložit, že jejich kvalifikace a praxe odpovídá standardům ECP. Žádosti o ECP budou posuzován na dvou úrovních: v první fázi je posoudí komise zřízená výborem Psychoterapeutické společnosti, ve fázi druhé projdou posouzením jednoho ze dvou výborů ( * podrobnosti v příloze) Evropské psychoterapeutické asociace. Držitel certifikátu bude následně zařazen do on-line databáze evropských psychoterapeutů.

Postup vyřizování žádosti o udělení ECP

 1. Žadatel zašle na adresu komise (pí. Petra Horáková, sekretariát ČPS, U Zvonařky 15, Praha 2, PSČ 120 00) následující:
  • kopie dokladů ověřujících, že vyhovuje podmínkám pro získání ECP.
  • formulář žádosti o ECP v anglickém jazyce na adresu komise. Formulář je ke stažení na stránkách ČPS, vyplněný formulář zašle zároveň i v elektronické podobě na adresu: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
  • curiculum vitae v rozsahu 2-5 stran v anglickém jazyce (viz osnova v příloze)
 2. Na účet České psychoterapeutické společnosti žadatel převede částku 50,- EURO a zároveň kopii příkazu k úhradě nebo výpisu z účtu, kde je platba uvedena. Číslo účtu je: 12130021/0100 , variabilní symbol: 253602.
 3. Bude-li žádost schválena komisí ČPS a poté i komisí EAP, obdrží žadatel certifikát poštou. Vzhledem k tomu, že setkání EAP jsou 2x do roka, je třeba počítat s lhůtou několika měsíců.
 4. Nevyhoví-li žádost kritériům a hodnocení komise, obdrží žádatel výzvu k doplnění či objasnění informací anebo odůvodnění odmítnutí žádosti.
 5. Pokud se žadatel po odmítnutí žádosti bude chtít odvolat, může tak učinit prostřednictvím dopisu k výboru společnosti, která jeho odvolání projedná a do 30 dnů od schůze výboru mu zašle písemné vyjádření.

Současné podmínky pro udělení ECP (grandparenting) sjednané mezi ČPS a EAP do roku 2005 jsou:

 1. žadatel je členem odborné společnosti, a dodržuje její etické principy, které odpovídají principům EAP.
 2. žadatel má ucelené psychoterapeutické vzdělání ve směru, který je respektován EAP. Toto vzdělání zahrnují osobní terapeutickou zkušenost (ne méně než 500 hodin), kterou poskytoval akreditovaný a respektovaný tréningový terapeut.
 3. žadatel pracuje jako psychoterapeut v oblasti péče o duševní zdraví anebo má srovnatelnou profesionální zkušenost po dobu nejméně 5 let
 4. žadatel prošel nejméně 100 hodinami supervize (Která zahrnuje i dostatečnou praxi pod kontinuální supervizí po dobu nejméně 2 let). (Pozn.: Při praxi delší než 15 let bude množství supervize individuálně posuzováno.)
 5. žadatel má pregraduální vysokoškolské vzdělání v humanitním nebo lékařském směru

Finanční podmínky:

Za registraci a vystavení ECP se platí 50 Eur, za zveřejnění v databázi nositelů ECP na další roky je pak nutné platit 10 Euro ročně přímo EAP.

Další informace je možné získat na internetu na adresách: http://www.europsyche.org a http://www.psychoterapeuti.cz

Komise pro ECP:
PhDr. Martin Hajný, PhD., delegát ČPS pro EAP, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
MUDr. Pavla Hellerová
PhDr. Marie Pečená
PhDr. Sváťa Morávek
PhDr. Mirek Vyhnálek
PhDr. Jiří Jakubů
Petra Horáková, sekretářka, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

S přátelským pozdravem

PhDr. Martin Hajný

————————————————————————————————————————

Příloha:

*Odborné komise pro jednotlivé směry (EWAO či EWO), které již v EAP existují, budou posuzovat žádosti těch psychoterapeutů, kteří mají odborné psychoterapeutické vzdělání v dané modalitě. Jde o tyto směry:

Gestalt Therapy
Hypno Psychotherapy
Integrative Psychotherapy
Logotherapy
Person-centered Psychotherapy
Positive Psychotherapy
Psycho-Organic Analysis (Richard K. Blamauer)
Psychosynthesis

Žádosti psychoterapeutů ostatních směrů (včetně například všech komunit SUR) bude posuzovat zvláštní komise (GAP – Grantparentig Advisory Panel), která se schází na setkáních EAP. Za ČR je tam dopraví a záležitost vyjedná delegát ČPS pravděpodobně ve frekvenci 1-2x do roka.

Osnova pro Curiculum Vitae (Obvyklá délka životopisu: 2-5 stran)

 1. Vzdělání – vysokoškolské, datum ukončení studia
 2. Další vzdělání
 3. Psychoterapie – sebezkušenost – délka terapie, frekvence, metody práce, jméno psychoterapeuta
 4. Psychoterapeutický výcvik – zaměření, jméno institutu, délka
 5. Psychoterapeutická praxe – způsob práce, počet klientů/týden, počet hodin/rok, počet hodin od začátku praxe
 6. Zaměření – děti, dospívající, práce s párem atd.
 7. Supervize – setting (individuální, skupinová), přístup, jméno supervizora, počet hodin/měsíc
 8. Publikace – články, knihy atd.
 9. Členství v profesních organizacích
 10. Různé: zájmy, cestování, sport, umění atd.
 
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu