Zápis ze schůze výboru ČPtS 5.9.2017

Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 5.9.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2

 

Přítomni: Jiří Berka, Karel Koblic, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Petra Žufníčková

 

Omluveni: Ludmila Dušková, Michal Kryl, Jan Kubánek

          Rezignace M. Kryla na funkci člena výboru

      výbor bere na vědomí

 

          Certifikovaný kurz

      výše faktury Petra 9 900,- Kč - schváleno

      přihlášeno 15 lidí, z toho 9 dodalo kompletní materiály

      MZČR - od 4/2017 bez rozhodnutí

      další možností je stížnost na nečinnost

      výbor prostřednictvím O. Pěče a J. Praška požádá výbor Psychiatrické společnosti o stanovisko pro MZ ČR

 

          Návrh alternativního řešení kurzu pro lékaře

      vznikl obecný rámec - výbor zatím bere na vědomí

 

          Elektronické volby, výbor a etická komise

      nejsou kandidáti do etické komise

      rozeslat členům email s výzvou ke kandidatuře do všech organizačních složek - volby proběhnou v roce 2018 korespondenční formou - K. Koblic připraví text

 

          Schvalování výcvikových programů – tabulky a spol., termíny, odměny

      zasedání schvalovací komise proběhne v polovině října, zatím žádné odezvy na dotazník

      členům komise doposud nebyl uhrazen rok 2016 a 2017 - (4 x 1000,- Kč za setkání) - P. Horáková pošle P. Žufníčkové seznam členů schvalovací komise + částku a P. Žufníčková zajistí proplacení na DPP nebo fakturu, případně přinese A. Paloušová na příští zasedání výboru návrhy na odměny

      do budoucna návrh placení podle hodin - je potřeba znát zhruba odhad - zajistí A. Paloušová

      v souvislosti s diplomem jedné účastnice pozvat zástupce PCA k vysvětlení počtu hodin supervize - A. Paloušová

 

          dopis ČAP a jednání s EAP a ČAP

      reakce na dopis ČAP z 9.8.2017 - diskuse, dokončení obecného stanoviska a odpovědi mailem

      je potřeba navrhnout termín jednání s generálním sekretářem EAP - K. Koblic a J. Praško - 1 půlden

 

          Doplněná žádost Modré dveře (stanovisko pro možnost účasti jednoho terapeuta…)

      stanovisko výboru zamítavé

 

      Výcvik Rogers - Benešová

      K. Koblic v pátek pošle P. Žufníčkové podklady pro vyjádření

 

          WWW a logo

      zkontrolovat obsah, jinak mohou být stránky spuštěny - P. Žufníčková

      veřejná databáze členů nebude

      M. Lhotová má 3 loga hotová - pošle výboru

 

          31. česko-slovenská psychoterapeutická konference

      9.-12.11.2017

      účastní se A. Paloušová a K. Koblic - výbor zaplatí cestu - odsouhlaseno

      je potřeba zajistit cestovní příkazy - P. Žufníčková

 

          EAP – Antverpy

      jede K. Koblic - zařízeno

 

          Hospodaření 2016

      P. Žufníčková prověří 1 položku přijatých plateb, jinak odsouhlaseno

 

          Epigen terapie atd.

      Pokud nabízí služby pro zdravotní potíže, může se tazatel obrátit s dotazem  na Krajský úřad

 

          Čestní členové

      nápad umístit na web krátký medailonek - P. Žufníčková oslovila ČČ a od několika získala krátký text, zbytek bude dohledán z veřejných zdrojů

      Stanislav Kratochvíl slavil 85 let, návrh laudatia - výbor žádá J. Praška

 

          Sazebník výkonů

      výbor seznámen O. Pěčem se situací, bude dále diskutováno - zejména krizová péče

 

          Věd. prac. schůze 13.10.2017

      O. Pěč zajistí certifikáty

      schválen program - P. Žufníčková umístí na web a rozešle pozvánku členům

 

 

Další termíny schůzí výboru ČPtS:

3.10., 7.11., 5.12.2017

 

Zapsala: Petra Žufníčková

Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

 

 
< Předch.   Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu