Zápis ze schůze výboru ČPtS 2.5.2017

Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2.5.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2

 

Přítomni: Jiří Berka, Karel Koblic, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Petra Žufníčková

Omluveni:
Ludmila Dušková, Michal Kryl
 

      Certifikovaný kurz 19.-23.6.2017 pro klinické psychology

        V. Mikota je nemocný, paralelní supervize K. Koblic a J. Kocourková

        od 15 zájemců máme kompletní materiály, zkontroluje ještě K. Koblic

        13 kazuistik bylo odesláno poštou paní Kocourkové

        od dalších 8 lidí máme přihlášku

        12.5.2017 deadline pro dodání kompletních materiálů

        výbor schválil storno podmínky: při odhlášení do 2 měsíců před začátkem kurzu storno poplatek 100,- Kč. Při odhlášení do 1 měsíce storno poplatek 700,- Kč. Při odhlášení méně než 1 měsíc před začátkem kurzu účtujeme storno poplatek 1500,- Kč (nebo je možné za sebe vyslat náhradníka, který splní podmínky přijetí) – P. Žufníčková umístí na web

        ohledně akreditace pro lékaře zatím bez reakce MZ ČR

        další termín kurzu až na základě rozhodnutí ministra

        příp. zvýšení platby pro lektora příště - na základě starších návrhů

 

      Elektronické volby a etická komise

        volby do etické komise – využít elektronické volby – do června připravit základ kandidátky nejméně 5 osob (každý člen výboru navrhne - zatím splnil J. Kubánek)

        více informací na http://www.cls.cz/dulezite/elektronicke-volby-pro-organizacni-slozky-cls-jep-z-s-1153

        návrh obeslat členy – email připraví P. Žufníčková – s žádostí o návrhy kandidátů do EK (kandidát musí být člen ČPtS a musí s kandidaturou souhlasit)

 

      Právní stanovisko

        zatím přípravný materiál, K. Koblic komentoval, ale nemáme ještě finální verzi – stanovisko bude příště

 

      Vědecko-pracovní schůze 21.10.2017

        téma sny (právní tématika příp. tématem až na jaře 2018)

 

      Kriteria schvalování výcvikových programů

        výbor odsouhlasil konečnou podobu kriterií (po AKP ČR)

        po schválení Českou psychiatrickou společností budou kriteria zveřejněna na webu – P. Žufníčková

        poznámky pod čarou:

        za každých 5 let, které uplynou od ukončení výcviku do funkční specializace, bude povinnost absolvovat 20 hodin supervize

        v přímé práci s frekventantem nebo skupinou frekventantů musí být vždy zastoupen zdravotník (komentář ke zmínce o týmu)

        všichni garanti, lektoři a supervizoři dokládají vzdělávání – funkční specializace – kopie dokladu – do formuláře

        trenér, který není zdravotník, musí doložit diplom z VŠ, ukončený výcvik, doklad o praxi

        formulář – kriteria + přehled

        měla by být tabulka pro hodnotitele a tabulka pro žadatele

        papírová forma? – návrh, aby to, co vyplnil uchazeč na webu, mělo nějaký příznak, a jiné materiály by se pro příjem tištěných podkladů nepřijaly

        + zkrácená verze – některá pole by mohla vygenerovat zkrácenou verzi a dát na web – P. Žufníčková probere s J. Průchou

 

      Novela zák. č. 96/2004 Sb. a behaviorální analytik

        sněmovnou prošla verze bez arteterapie, ale s novými povolání behaviorální analýzy

 

      Novela zák. o sociálních službách

         novela přijata organizačním výborem parlamentu

         K. Koblic zaslal podkladové informace

         domluva o strategii

 

      Skálova cena

        kandidát: Jaroslava Raudenská a Alena Javůrková - The psychological context of labour pain

        přečetli 3 členové výboru, mírně převažuje nedoporučující stanovisko (kniha hodnocena dobře, ale hlavním tématem není psychoterapie), můžeme doporučit k ocenění jiným odborným společnostem (např. gynekologům), autorky informuje K. Koblic

 

      Neplatiči

        k vyloučení může dojít nejdříve na výboru 6. 6. 2017 – čekáme

      Webové stránky a logo

        zaslány návrhy podoby log – žádné úplně nevyhovuje - Marie Lhotová vytvoří návrh – vyjde z loga č. 1 a 12

        návrh: nechat členy o podobě loga hlasovat – P. Žufníčková poté, co dostane návrhy od M. Lhotové

        návrh podoby stránek včetně podoby loga na http://psycho.webrevol.cz/home-2 a http://psycho.webrevol.cz – přístupové jméno a heslo bylo výboru zaslán emailem 2. 5. 2017

        P. Žufníčková a J. Průcha připraví přihlašovací formulář pro instituty - v součinnosti s A. Paloušovou, J. Praškem a P. Horákovou

 

      31. česko-slovenská psychoterapeutická konference 9.-12. 11. 2017

        ČPtS neřeší registrační poplatky

        bylo by vhodné, aby se za výbor ČPtS někdo zúčastnil – na dalším zasedání výboru

 

      Revizní komise

        P. Žufníčková komunikuje s novou revizní komisí

        J. Kubánek přislíbil spojit se s paní Holeyšovskou a předat informace – splněno, dále bude P. Žufníčková komunikovat s O. Holeyšovskou

 

      Různé

        dohledáno 82 emailových adres ze 139 (59%) = 820,- - na příští schůzi výboru předloží P. Žufníčková fakturu ke schválení

        hospodaření společnosti – vyžádány podklady od paní Menclové – na příště

        další zasedání EAP (nový předseda Philippe Vrancken) proběhne st 27.9. - so 30. 9. 2017 v Antverpách

        může jet KK; O. Pěč a J. Kubánek zváží – k rozmyšlení do 10. 5. 2017

        P. Žufníčková následně provede registraci http://abp-bvp.be/?page_id=826

        je třeba objednat ubytování a letenku čt ráno – sobota večer nebo neděle ráno (Praha – Brusel a pak vlakem)

        výbor schvaluje účast 2 osob na zasedání EAP

        vyřešit odměňování schvalovací komise – A. Paloušová navrhuje hodinovou sazbu – příště na zasedání výboru – podklady připraví A. Paloušová

 

Další termíny schůzí výboru ČPtS:

6. 6. 2017

 

Zapsala: Petra Žufníčková

Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

 
< Předch.   Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu