Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii otevřen pro klin. psychology

Praha 21.7.2017

 

Vážené kolegyně a kolegové,

další termín certifikovaného kurzu pro klinické psychology proběhne v termínu 2.-6.10.2017 (bližší informace )

K neprodloužení akreditace kurzu pro lékaře jsme podali 9.3.2017 rozklad k ministrovi zdravotnictví a ten dne 26.4.2017 rozhodl původní rozhodnutí o neprodloužení akreditace pro lékaře znovu zrušit a vrátit věc Ministerstvu zdravotnictví k novému projednání. 

Informace o dalším vývoji či jakákoliv nová zpráva se zde samozřejmě objeví.

PhDr. Karel Koblic, předseda společnosti

doc. PhDr. Jana Kocourková, odborný garant kurzu

 

Pokud máte zájem seznámit se s písemnými podklady odborné společnosti a reakcemi MZ ČR, najdete je zde.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praha 8. 3. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podruhé se na vás obracíme s tématem reakreditace Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii, který (se zkouškou na závěr) uzavíral a oficializoval dlouholeté psychoterapeutické vzdělání pro zdravotnictví.

Po mnoha peripetiích rozkladová komise a ministr zdravotnictví vrátili projednávání celé věci na úplný začátek.

Poté dne 21. února 2017 ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Alice Strnadová, MBA jménem MZ ČR rozhodla, že MZ ČR prodlužuje akreditaci tohoto kurzu pro klinické psychology a neprodlužuje akreditaci tohoto kurzu pro lékaře! (Závěr rozhodnutí je opřen o známé formální argumenty právní.)

Výbor společnosti dne 7. 3. 2017:

a)      pověřil předsedu, aby k části II rozhodnutí (neprodloužení akreditace pro lékaře) podal další rozklad k ministrovi zdravotnictví, protože výbor považuje zachování společného vzdělávání pro lékaře a klinické psychology za zásadní,

b)      aby umožnil cestu do praxe prozatím alespoň klinickým psychologům, rozhodl uspořádat certifikovaný kurz pro klinické psychology v termínu 19. - 23. června 2017,

c)      připraví shodný kurz pro lékaře a klinické psychology v nejbližším možném termínu podle rozhodnutí MZ ČR.     


Jakmile bude k dispozici nová informace, jistě ji na stránkách společnosti naleznete.


PhDr. Karel Koblic, předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

doc. PhDr. Jana Kocourková, odborný garant kurzu

 
Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu