Zápis ze schůze výboru 2.12.2014

Zápis ze schůze výboru ČPS ČLS JEP 2.12. 2014 od 14,00 hod. -     Psychiatrická klinika VFN

 

POZOR, součástí zápisu jsou úkoly pro všechny členy výboru (viz bod 5)

 

Přítomni: Koblic, Horáková, Paloušová, Slavíčková, Praško

Omluveni: Kubánek, Pěč, Brodová, Kryl, Berka

 

Na základě stanov ČPS předseda výboru prohlásil po 15 minutách konání schůze výboru usnášeníschopnost jedné pětiny.

 

 1. Konference 2015 - téma Proces změny v psychoterapii, programový výbor – předseda Koblic a členové, příp. další orgány konference, formát konference, přednášející - vyžádané přednášky - návrh na mimooborového řečníka: prof. Sokol (zajistí Brodová?), Dr Vácha (Koblic), F. Gál (Berka) + prof. Otakar Funda (Praško) – pozvat? Vybrané přihlášené – možná všechny přednášky v jednom plénu, nikoliv dělené?, diskuse k nim, druhy diskusí a workshopů), max. počet účastníků – 450, návrhy průběžných termínů a cen - výše kongresových poplatků: členové1200 /1600 Kč, nečlenové  1600/2000 Kč, odměna pro vyzvané řečníky: 5000 Kč, aktivní účast do 24. dubna, v květnu příspěvky probereme a schválíme, 1. informace do poloviny ledna, výzva k aktivní účasti, každý den plenární přednášky pro všechny, měla by zaznít reforma psychiatrie, Diskuzní fóra (Paloušová) - témata jako např. adopce homosexuály, střídavá péče, předseda slovenské sekce (doc. Černák, dr. Koblic má kontakt)
 2. Vědecká schůze 24. 4. 2015 (garantem dr. Brodová) - dr. Brodová v lednu připraví návrh tématu na vědeckou schůzi
 3.  Zápis ze setkání se zástupci ČAP 22.10. – viz příloha
 4. Rozpočet 2015, vyúčtování – rozpočet na rok 2015 zaslán na Českou lékařskou společnost, vyúčtování za 3. čtvrtletí - Petra Horáková rozešle spolu se zápisem – výbor příště
 5. Proběhla inventura majetku.
 6. Výbor schválil fa ing. Netušilové za organizování kurzu.
 7. Web – úpravy – jednotliví členové výboru projdou „své“ části a připraví na leden připomínky - garanti částí: dr. Brodová - certifikovaný kurz, dr. Koblic - aktuality, dr. Kubánek - Společnost, dr. Brodová a dr. Kryl - schvalovací řízení, dr. Paloušová - inzerce, Mgr. Slavíčková - adresář psychoterapeutů, prof. Praško - EAP, standardy Mgr. Slavíčková, odborné akce dr. Pěč, dr. Kubička a dr. Berka - archiv, dr. Koblic celý koncept stránek (co chybí).
 8. Sekce – muzikoterapie – dopis Mgr. Pejřimovská-Kavanová –dr. Koblic odepíše, že sekce muzikoterapie byla zrušena
 9. Certifikovaný kurs – zapracování změn – Petra Horáková zajistí na Ministerstvu podmínky zapracování personálních změn u Certifikovaného kurzu.
 10. Neplatiči – sekretariát ČLS JEP obeslal neplatící členy společnosti s výzvou k úhradě, pokud nezaplatí do konce roku, bude členství zrušeno. Petra Horáková požádá v lednu o seznam vyřazených členů a předá výboru.
 11. Proces schvalování a schvalovací komise – Koblic svolá na jaře (termín), odpovědi žadatelům + náhrada za Dr. Hellerovou. O změny ve stávajících programech je možné žádat do konce ledna 2015.
 12. Skálova cena za psychoterapii  - dr. Paloušová předá přihlášenou knihu v lednu 2015 dalším členům výboru, dr. Koblic napíše obecné informace do sekce Skálova cena na webových stránkách
 13. EAP – setkání ve Vídni Board meeting 20.-21.2. 2015, za ČPS pojede prof. Praško, kdo další pojede, se domluvíme v lednu na schůzi
 14. Dr. Holeyšovský poslal dopis ohledně platby členských poplatků – výbor bere dopis na vědomí

 

 

Přílohou zápise z prosincové schůze je zápis ze schůzky ČPS a ČAP.

 

Příště 6.1.2015 14,00.

 

Zapsala Horáková

 

 

 

 
< Předch.   Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu