Dopis členům společnosti září 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

     protože mnozí možná nestačíte sledovat stránky společnosti (www.psychoterapeuti.cz), oslovuji vás po čase starou, písemnou formou. S nadějí, že věnujete chvíli času přečtení.

 

     Témat mám několik: pozvánku na seminář, na konferenci do Trenčianských Teplic, upozornění na přípravu stanov společnosti a etického kodexu, přípravu voleb do výboru společnosti a zejména aktuální situaci rámce poskytování psychoterapie.

 

     Začnu diskusemi o výkonu psychoterapie. Asi víte, že výzvy výboru společnosti směřující k ohraničení legitimních psychoterapeutických aktivit mimo zdravotnictví zatím nepřinesly žádné výsledky.

    

     Jsem přesvědčen, že i česká psychoterapie je již natolik dospělá, aby se nebála ohraničit a opravdu profesionalizovat. Je jasné, že pravidla sama kvalitní psychoterapii nepřinesou, ale jsou pro ni nezbytným základem.

 

     Oponenti volání po jasných pravidlech často odkazují na Evropskou asociaci pro psychoterapii (EAP) a tzv.štrasburskou deklaraci, kterou interpretují nikoliv jako ideovou deklaraci možného budoucího vývoje, ale jako stvrzení volných rukou pro kohokoli, kdo prošel psychoterapeutickým výcvikem, a pravidla vnímají jako svazování rukou „svobodnému psychoterapeutovi“.

 

     EAP čerstvě (červenec 2013) schválila materiál nazvaný Profesionální kompetence evropského psychoterapeuta (viz www.europsyche.org). Materiál samozřejmě nastiňuje ideální stav (podobně jako štrasburská deklarace), nicméně velmi podrobně vymezuje podmínky správné psychoterapeutické praxe. Předpokládá m.j.:

-        jasně ohraničené vzdělání

-        pro pacienta (klienta) jasně vymezené podmínky vykonávané praxe

-        pro pacienta (klienta) srozumitelné a právně zakotvené odpovědnosti

-        práci pod profesním pojištěním

-        práci se schváleným procesem stížností

-        právně vymezená pravidla vedení dokumentace (i pro případ smrti psychoterapeuta)

-        pravidla důvěrnosti

-        odborné kompetence v oblasti duševního zdraví a nemoci atd.atd.

A to vše vždy - zdůrazňuje materiál EAP - ve shodě s národní legislativou a omezeními.

 

     Ať se nám to líbí nebo ne, je jasné, že v ČR tyto podmínky v současné době může naplnit pouze psychoterapeut pracující ve zdravotnictví. Předpokládám, že tento dokument přeložíme a nabídneme na stránkách společnosti.

 

     Ve zdravotnictví je situace relativně přehledná. Ve shodě s českou tradicí a uspořádáním v současné době poskytuje samostatně kvalifikovanou psychoterapii legitimně pouze ten, kdo absolvoval všechny tři kvalifikující okruhy: magisterské studium (v současné době jednooborové psychologie nebo lékařství) + postgraduální studium zakončené atestací (v současné době z klinické psychologie nebo psychiatrie – příp. jiného klinického oboru s rozdílovými zkouškami) + komplexní psychoterapeutický výcvik ve schváleném vzdělávacím programu završený v současné době certifikovaným kurzem zakončeným zkouškou.

 

     Takto je vymezena kvalifikace samostatného poskytování psychoterapie ve zdravotnictví, takto je zajistěna odborná kompetence (v souladu se stavem v civilizovaném světě) a podle této kvalifikace a kompetence jsou pak nastaveny úhrady od zdravotních pojišťoven. Jedině tento kvalifikační rámec navíc umožní zachovat to, na čem je dlouhodobě shoda a co nám mnozí kolegové ze zahraničí závidí, tedy „jednu“ psychoterapii jak pro lékaře (zejména psychiatry), tak pro klinické psychology.

 

     Pod vedením psychoterapeuta legitimně poskytuje ohraničenou psychoterapeutickou péči také kvalifikovaná sestra pro psychiatrii.

 

     Samozřejmě lze v budoucnu formulovat psychoterapeutické kvalifikační stavební kameny a vymezovat psychoterapeutické kompetence pro další zdravotnické pracovníky, jejichž vzdělanostní kurikulum bude psychoterapii a jejím odborným nárokům odpovídat.

 

      Chceme-li se postavit profesionálně na nohy, nemůžeme respektovat argumenty uvádějící příklady psychoterapeuticky talentovaných jednotlivců (sám jsem takové samozřejmě také poznal), kteří uvedená kriteria nenaplňují. Profesní svět prostě stojí na jasných hranicích.

 

     Součástí ČPS ČLS JEP jsou tradičně také kolegyně a kolegové, kteří ve zdravotnictví nepracují. Psychoterapie má nepochybně u nás dlouhé roky své významné aplikace v dalších rezortech a je hodno podpory a respektu, že např. manželští či pedagogičtí poradci, pracovníci ve výchovných zařízeních (příp. další profesionálové z oblasti tzv. pomáhajících profesí) se v psychoterapii vzdělávají a ve své práci ji podle pravidel své profese kvalifikovaně uplatňují. Jistě by pomohlo, kdybychom společně dokázali ohraničit kvalifikační kriteria i kompetence jejich práce, popř. jejich činnost mírně odlišně nazvat (např. „psychoterapeutické poradenství“?).

 

     Myslím, že často zaměňujeme popis současného stavu v ČR za vizi. Jsem přesvědčen, že nenajdeme-li elementární shodu nad popisem současného (tedy výchozího) stavu, těžko budeme hledat a prosazovat společnou vizi.

 

     V kontroverzích zaznívají pochybnosti, zda je vůbec psychoterapie léčbou. Za rozmlžující považuji konstatování spojující výcvik s výkonem praxe. Zásadní je však spor, zda je poskytování psychoterapie ve zdravotnictví totožné s uplatněním psychoterapetického vzdělání mimo tento rezort.

 

     Bude-li odborná společnost hájit, že výkon psychoterapie v současných podmínkách ČR je totožný ve všech oblastech její aplikace, nebudeme hájit profesionální výkon praxe s ohledem na práva a zákonnou ochranu pacienta (klienta), nýbrž budeme hájit zejména ty, kdo se rozhodli zvolit jednodušší cestu a nenaplňovat vzdělávací, právní a další důležitá kriteria, a potom ty, jimž v psychoterapii jde především o vzdělávací byznys. Takové stanovisko by nepochybně situaci pro psychoterapii ve zdravotnictví velmi zkomplikovalo (možná k nemalé radosti farmaceutických firem i některých kolegů). Jsem přesvědčen, že jako odborná společnost to s ohledem na pacienty (klienty) a jejich zákonnou ochranu připustit nesmíme.

 

     Naopak popis rozdílných kvalifikací k uplatnění psychoterapie (opřených nejen o vlastní psychoterapeutický výcvik) a rozdílných kompetencí ve shodě s kontextem, v němž daný odborník působí, může být velmi nápomocný a výbor je takovým aktivitám otevřen.

 

     Realitu i potřeby odborné obce by měly reflektovat i připravované stanovy České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (byly do 31.8.2013 k připomínkám na stránkách společnosti, výbor v září schválil prodloužení termínu pro připomínky a diskusi do pátku 27.9.2013), které by mohly také pomoci naplnit požadavky EAP na vedení seznamu kvalifikovaných psychoterapeutů a na garanci jejich profesionálně ukotvené praxe.

 

     Možná ještě najdete čas se s návrhem seznámit, stejně jako s návrhem etického kodexu. A nejen seznámit, ale napsat výboru i komentář (mailová adresa dále). Oba dokumenty bude samozřejmě schvalovat valná hromada společnosti a já bych k nim rád přitáhl vaši pozornost. Aktuální informace budou na stránkách společnosti průběžně.

 

     Obrátím list. Příští rok končí volební období současného výboru a členové společnosti budou – předpokládám na jaře 2014 - volit výbor nový. Již nyní, prosím, uvažujte nad tím, co od budoucího výboru chcete a potřebujete (i v kontextu výše uvedeného), a zamyslete se nad tím, kdo vaše očekávání může nejlépe naplnit. Společnosti sami můžete pomoci svojí vlastní kandidaturou i návrhem kandidátů do výboru budoucího (musí samozřejmě být členy společnosti a s kandidaturou souhlasit). Návrhy můžete posílat již nyní (výbor schválil uzávěrku návrhů na konec března 2014) na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .

 

     Ještě bych vás rád pozval na další z obnovených seminářů společnosti v Lékařském domě, v pátek 18. října 2013 od 10,00 do 14,00 na téma Psychoterapie a psychosomatika (termín dalšího semináře je 24.1.2014) a také samozřejmě na tradiční, již XXIX. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci, tentokrát opět v Trenčianských Teplicích od 6. do 9.11.2013 (další informace o obou akcích a příihlášku na konferenci naleznete opět na www.psychoterapeuti.cz).

 

     V politicky i psychoterapeuticky turbulentní době bych vám rád popřál dobrý podzim, hodně zdraví a osobní i profesionální pohody.

 

Praha 9.9.2013                                                                     PhDr. Karel Koblic

                                                                                             předseda

                                                                                             Česká psychoterapeutická

                                                                                                        společnost ČLS JEP  

 

P.S. Stále se nám nedaří oslovovat vás mailovou poštou, protože u mnoha z vás nemáme mailové adresy. Pošlete je, prosím, na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .

 
< Předch.
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu