Zápis ze schůze výboru 4.11.2014
Zápis ze schůze výboru České psychoterapeutické společnosti ze dne 4.11.2014

Přítomni: Koblic, Pěč, Paloušová, Kryl, Brodová, Kubánek

Omluveni: Praško, Berka

1.       Dr. Koblic předal formulář pro inventarizaci majetku společnosti Petře Horákové, která zkontroluje a potvrzené zašle zpět na sekretariát ČPS ČLS JEP.

 

2.       Dr. Koblic a Dr. Paloušová  se sešli se zástupci adiktologů ohledně návrhu výkonů, adiktologové připraví návrh změn, termín příští schůze zatím nebyl stanoven.

 

3.       Dr. Brodová, dr. Paloušová a dr. Koblic se sešli se zástupci České asociace pro psychoterapii - zápis zatím není hotový. Na některých bodech proběhla shoda, na některých ne. Například se zástupci obou organizací shodli, že psychoterapií se zabývají i lidé, kteří pro ni nejsou nijak kvalifikováni. Dále,  že bylo by dobré  odlišit názvem psychoterapii ve zdravotnictví a uplatňování psychoterapeutické kvalifikace mimo oblast zdravotnictví. Neshoda, jak to pojmově odlišit. 

 

4.       Vědecká schůze ČPS – termín 24.4. nebo 15.5. – garantem se dr. Brodová (upřesní dle svého diáře termín Petře Horákové), dr. Koblic žádá všechny přítomné členy výboru, aby do prosincové schůze přemýšleli nad tématem.

 

5.       Certifikovaný kurz – aktuální přehledné informace o kurzu byly zaslány Ing. Netušilovou a umístěny na webové stránky, na přípravě schválených změn se pracuje (Dr Brodová).

 

6.       Výbor projednal – i na základě několika žádostí – stav schvalování výcvikových programů pro zdravotnictví, konstatoval, že schvalovací komise dosud není úplná a předpokládá, že se sejde a začne pracovat na jaře 2015 celkovou kontrolou (po zjištění některých neúplností či nepřesností v podkladech).

 

7.       Sjezd ČLS JEP – v lednu (asi 25.) se uskuteční sjezd, kterého se za ČPS zúčastní předseda a druhý člen výboru (dle časových možností Dr. Kryl).

 

8.       Dr. Brodová si půjčila knihu do soutěže o Skálovu cenu, předala dr. Paloušové.

 

9.       Výbor schválil návrh rozpočtu (s vědomím nejasnosti týkající se konference), administrativně vyřídí P. Horáková.

 

10.   Po schůzi výboru následuje 5. setkání se zástupci institutů – představení nového výboru, schvalování – dr. Paloušová procházela nové žádosti o schvalování a upozornila m.j. na fakt, že informace uvedené v žádostech nejsou dokladovány (praxe, certifikát). Požádáme instituty o spolupráci v podobě kontroly svých schválených programů a jejich zpětnou vazbu do konce roku.

 

11.   XXX. Konference v Jeseníku – někteří členové výboru již oslovili potenciální zvané přednášející – prof. Halík nemůže (oslovila dr. Brodová), prof. Sokol (filozof) by rád přijel, ale prosí o obsah, Mgr. Marka Váchu (biolog a kněz, etik) oslovil dr. Koblic, snad dr. Berka navrhoval F. Gála, což by výbor podpořil. Program začneme řešit na příští schůzi výboru – 2. 12. 2014.

Zapsala: Mgr. Petra Horáková

 

 

 

 
< Předch.   Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu